Ungdomsuddannelsen (STU) der giver udsatte unge nye muligheder

STU er en uddannelse for udsatte unge med fysiske eller psykiske sundhedsproblemer.

Unge, der gennem hele sit liv har udfordringer enten fysiske eller psykiske, ser ofte fremtiden som meget uoverskuelig. Deres skoletid har for mange været en kamp at komme igennem, da der deres specielle behov aldrig rigtig er blevet tilgodeset. Derfor kan en ungdomsuddannelse efter folkeskolen virke umulig at komme i gang med. Det er dog muligt for disse unge at se lysere på fremtiden. STU er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Dette kan eksempelvis være udviklingshæmmede, autister, unge med ADHD samt andre målgrupper, som kræver særlig opmærksomhed. På uddannelsesforløbet kommer den enkelte i fokus og dermed bliver der både taget højde for den unges sundhed samt læremæssige egenskaber.

En ungdomsuddannelse med fokus på dig og din sundhed

Det helt særlige ved denne form for ungdomsuddannelse er det massive fokus, der ligger på den enkelte. Ingen elever bliver behandlet ens. Her indser man alle elever er forskellige og har forskellige behov. Dette fokus på eleven ses tydeligt i uddannelsen udformning:

  • Hvert uddannelsesforløb starter med en udarbejdelse af en uddannelsesplan, der skal sikre at elevens interesser og ønsker for fremtiden bliver opfyldt. Denne plan bliver udviklet i samarbejde med forældre, ungdommens uddannelsesvejledning (UU), lærerne og selvfølgelig eleven selv.
  • Disse ønsker og interesser, som uddannelsesplanen er bygget op omkring, bliver således en integreret del af undervisningen eksempelvis gennem diverse projekter eller værksteder. Det vigtigste er, at det skal være meningsgivende for den unge.
  • Ofte har disse unge problemer med deres sociale færdigheder. Disse problemer vil også blive taget højde for, eksempelvis gennem et praktikforløb, der både skal styrke de sociale kompetencer men også give et indblik i verdenen efter denne ungdomsuddannelse. Stedet for praktikløbet bliver bestemt på baggrund af elevens ønsker samt lærens faglige vurderinger.

Således er STU en ungdomsuddannelse, der fokusere på den enkeltes behov, sundhed og ønsker for fremtiden. Med dette fokus er sandsynligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse langt større.  Det er muligt for de unge at se lysere på fremtiden, da de her kan få tilegnet sig kvaliteter, som er helt uundværlige, når de skal ud på arbejdsmarkedet. For at tilgå denne uddannelse er det nødvendigt at kontakte ungdommens uddannelsesvejledning i den kommune, du bor i. Herefter vil kommunen afgøre, hvorvidt den unge er egnet til en STU eller ej. Du kan også læse mere om hvad STU er og optagelseskrav på stu-rosa.dk.

Vær den første til at kommentere

Skriv et svar

Din e-mailadresse holdes skjult.


*